Februarie 2017 Preke

Leraar     Diens     Tema   Datum   Skrifgedeelte
Ds. Henri Meyer     Oggend     Leer leef met Jesus in HOE om te leef   05/02/2017   Kol 3 vers 5 tot 7
Dr. Gerrie van Deventer     Oggend     Leer leef met Jesus in hoe ons WERK   12/05/2017   Kol 3 vers 5 tot 4 vers 1
Ds. Pierrie Kies     Oggend     Leer leef met Jesus in die doen van wat hy se   19/02/2017   Mat 5 vers 43 tot 48