Omgee

LorindaMaritzFamilies gee vir mekaar om deur belangstelling, liefde, versorging en deernis.  Hierdie bediening bedien mense deur besoeke aan siekes in hospitale en tuis, besoeke aan bejaardes aan huis en by die ouetehuis, hulp by Huis Elsje, Deernis-bediening by begrafnisse, ens.

Die kursus Celebrate Recovery wil ‘n veilige ruimte in groepe skep vir mense om deur hangups, hurts and habits te werk.

Teen Challenge is ‘n gemeenskapsprojek wat mense m.b.t. afhanklikheid ondersteun. 

Kontak vir Lorinda Maritz by 044 693 0097 of 083 440 5933.